Základní informace

Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách je sdružením učitelů těchto center, která spolupracuje s mezinárodní organizací CercleS (Confédération Européenne des Centres de Langues dans l'Enseignement Supérieur), kam byla přijata na základě rozhodnutí konference CercleS v Antverpách, Belgie, v září 2000 s platností od ledna 2001.

Tato asociace byla založena ve Štrasburku v roce 1991 jako konfederace sedmi nezávislých organizací a v současné době je členem již přes 250 jazykových center v různých institucích vyššího vzdělávání z více než dvaceti zemí Evropy. Cílem je podpora jazykových center na vyšších stupních vzdělávání, včetně univerzitních, a vytváření zdrojů pro jejich dostatečné technické a pedagogické vybavení. Podpora výzkumu v oblasti jazykového vzdělávání na mezinárodní úrovni je obsažena v základě projektu Rady Evropy Languge learning for European Citizenship z poloviny devadesátých let a je zvláště zacílena na tzv. vocationally-orientated language learning (VOLL), kde se zdůrazňuje profesní zaměření výuky jazyků a její využití v rámci přípravy mladých odborníků a v celkovém důsledku i zvýšení možností internacionální mobility těchto pracovníků. Nedílnou součástí zájmu je i trvalý rozvoj technického zázemí jazykových center (multimédia, PC, self access centres).

CercleS organizuje konference, poskytuje možnosti publikační i možnosti profesionálních výměn nebo školení.

CASAJC si klade za cíl spolupracovat se všemi JC a katedrami na VŠ v České i Slovenské republice, koordinovat úsilí na poli výuky cizích jazyků v oblasti LSP.

NOVÉ WEB STRÁNKY CASAJC NAJDETE NA ADRESE www.casajc.cz

NEW WEB PAGE of CASAJC/CASALC COULD BE FOUND on www.casajc.cz